/Files/images/2017-02-08 13-22-31.JPG /Files/images/2017-02-08 13-36-34.JPG

Соцзахист ЗДО №62.docx

Інформація про здійснення соціального захисту дітей в загальноосвітніх та закладах дошкільної освіти району протягом 2019/2020 навчального та планування діяльності у 2020/2021 н.р.

Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для колективу навчально-виховного закладу.

Служба соцзахисту дітей в ЗДО №62 в особі соціального інспектора протягом двох років здійснює моніторинг кількості дітей пільгових категорій, а саме:

В закладі дошкільної освіти створено електронну базу даних дітей пільгових категорій, складено узагальнені соціальні паспорти груп. Крім того, в ЗДО кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт» - файл, в якому зберігається пакет документів на неї. В навчальному закладі щороку проводитьсяобстеження умов проживанняцих дітей з метою надання педагогічної та психологічної допомоги дітям пільгових категорій. Психологічна служба в особі практичного психолога ЗДО здійснює психологічний супровід навчально-виховного процесу. З метою допомоги батькам, постійно оновлюєтьсяокрема сторінка на сайті ЗДО, де розміщено всі нормативні документи з питань соціального захисту дітей. Проводиться ознайомлення педпрацівників, батьків, опікунів з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства.

Харчування

З метою соціального захисту в закладі дошкільної освіти забезпечено пільгове харчування:

  • 50% від вартості - для дітей з багатодітних родин .
  • 100%вартості - для дітей з малозабезпечених родин та дітей позбавлених батьківського піклування.

Психологічний супровід

Всі діти пільгового контингенту перебувають під особливим наглядом психолога та залучені до різних видів психологічного супроводу.

Таким чином, проведена протягом 2019/2020 н.р. робота створювала сприятливі умови для дітей, які виховуються в ЗДО, забезпеченню їх правового та соціального захисту. В тому ж руслі соціальна робота буде проводитися і в наступному 2020/2021 навчальному році.

НАКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1163/2011

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні

З метою створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) ужити невідкладних заходів щодо активізації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на поліпшення захисту особистих і майнових прав дітей, їх соціального захисту, забезпечення врахування в такій роботі рекомендацій Заключних спостережень Комітету ООН з прав дитини за підсумками розгляду третьої та четвертої зведених періодичних доповідей про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини, а також посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства;

2) забезпечувати:

разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями своєчасну і у повному обсязі виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

фінансування у 2018 році заходів, спрямованих на реалізацію завдань, визначених Законом України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2018 року»;

безумовне виконання вимог законодавства щодо штатної чисельності працівників служб у справах дітей та недопущення ліквідації таких служб;

3) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості продукції для дітей, насамперед дитячого харчування, у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих згідно із законодавством на право проведення таких робіт;

4) запровадити у двомісячний строк оцінку результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за напрямом «Захист прав дитини»;

5) підготувати з урахуванням досвіду закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, нового типу у Київській, Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій областях та внести зміни до Положення про заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

розробити та затвердити механізм взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей та соціального супроводу дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

розробити та забезпечити впровадження в установленому порядку механізму фінансування потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»;

забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо розширення функцій центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

2. Міністерству соціальної політики України сприяти діяльності громадських організацій у реалізації програм, спрямованих на забезпечення прав дитини, зокрема права дитини на сімейне виховання, та підтримку відповідального батьківства.

3. Міністерству охорони здоров'я України:

1) невідкладно вжити додаткових заходів щодо підвищення якості медичних послуг для дітей, забезпечення лікарськими засобами дітей пільгових категорій;

2) розробити та затвердити у тримісячний строк порядок видачі висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов'язків;

3. опрацювати у шестимісячний строк питання щодо вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям, зокрема відокремлення стаціонарної психіатричної допомоги для дітей від психіатричної допомоги для дорослих, та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

1) переглянути Положення про центральну та республіканську (Автономної Республіки Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації щодо посилення гарантій реалізації права дитини на сімейне виховання при вирішенні питань направлення дітей до відповідних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів;

2) ужити у тримісячний строк заходів до приведення офіційних назв закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність із вимогами закону щодо заборони зазначення в офіційних назвах таких закладів категорій осіб, які утримуються і виховуються в цих закладах.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечувати неухильне виконання вимог законодавства щодо: соціального захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої , батьківського піклування, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей;

додержання місцевими органами виконавчої влади прав багатодітних сімей, зокрема належного забезпечення їх соціального захисту та реалізації передбачених законодавством пільг для таких сімей;

пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу);

нагляду за умовами проживання усиновлених дітей;

2) ужити додаткових заходів щодо:

удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників;

підвищення ефективності соціальної роботи з сім'ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї та заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

посилення кадрового забезпечення служб у справах дітей та створення умов для їх ефективної роботи;

забезпечення житлом багатодітних сімей;

3) активізувати роботу з упровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

4) затвердити у шестимісячний строк регіональні програми на 2018-2019 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

5) сприяти діяльності громадських організацій у здійсненні ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у навчальних закладах, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту, в яких перебувають діти.

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

1) забезпечити створення та розповсюдження теле-, радіопрограм, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильству в сім'ї, дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, а також на формування навичок безпечного користування комп'ютерними технологіями та мережею Інтернет;

2) забезпечити разом із Міністерством соціальної політики України широке висвітлення в засобах масової інформації питань соціального та правового захисту дітей, пропагування позитивного досвіду щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення інформаційної кампанії про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, влаштовані в сім'ї громадян України;

3) ужити разом із Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України заходів щодо запровадження циклу телерадіопрограм із роз'яснення завдань кримінальної юстиції стосовно неповнолітніх, інформування про права дітей та їх законних представників під час здійснення дізнання, досудового слідства, правосуддя, а також перебування в установах виконання покарань.

Президент України

Пакет документів ( дітей пільгових категорій), який необхідно надати в дошкільний заклад (ксерокопії документів):

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

· Свідоцтва про народження або по досягнення 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка дитини)

· Ідентифікаційних кодів дитини та опікуна

· Єдиного квитка

· Паспорту опікуна (1, 2, 11 сторінка)

· Свідоцтва про смерть батьків

· Рішення райвиконкому/ суду про призначення опіки, про закріплення житла та/ або майна, рішення судів з різних питань (про позбавлення батьківських прав тощо)

· Довідка про наявність житла, майна

· Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

· Звіти опікунів

Діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України (зі слів матері)

· Свідоцтва про народження / паспорту дитини

· Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код матері)

· Довідка з управління соцзахисту про те, що мати отримує матеріальну допомогу на утримання дитини, реєстрація якої проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України, або довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України

· Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

· Свідоцтва про народження / паспорту дитини

· Ідентифікаційного коду дитини

Пакет документів ( дітей пільгових категорій), який необхідно надати в дошкільний заклад (ксерокопії документів):

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

​Свідоцтва про народження або по досягнення 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка дитини)

​Ідентифікаційних кодів дитини та опікуна

​Єдиного квитка

​Паспорту опікуна (1, 2, 11 сторінка)

​Свідоцтва про смерть батьків

​Рішення райвиконкому/ суду про призначення опіки, про закріплення житла та/ або майна, рішення судів з різних питань (про позбавлення батьківських прав тощо)

​Довідка про наявність житла, майна

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

​Звіти опікунів

Діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України (зі слів матері)

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код матері)

​Довідка з управління соцзахисту про те, що мати отримує матеріальну допомогу на утримання дитини, реєстрація якої проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України, або довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.. 135 Сімейного Кодексу України

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини

​Посвідчення, що підтверджує статус дитини, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

​Діти-інваліди

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код одного з батьків)

​Посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Діти з багатодітних родин

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код одного з батьків)

​Довідка з ЖЕУ про склад родини

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Діти з малозабезпечених родин

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код одного з батьків)

​Довідка з управління соцзахисту про те, що родина отримує матеріальну допомогу, як малозабезпечена

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, журналістів, шахтарів, які загинули під час виконання службових обов’язків

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код одного з батьків)

​Посвідчення, що підтверджує статус дитини

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Діти-напівсироти

​Свідоцтва про народження / паспорту дитини

​Ідентифікаційного коду дитини (за відсутності – код одного з батьків)

​Свідоцтва про смерть одного з батьків

​Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини

Кiлькiсть переглядiв: 1292

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.